Historiske matrikelkort fra Hjallerup Fjerding og sognekort over Dronninglund sogn.

Der vises kun udsnit af Kjærsgaarde. Bemærk hvordan bygningerne til matrikel 44 som var min farfars (Lars Peter Petersen) gård ændrer placering. Endvidere overstreges bygningerne til matrikel 45 på de nyeste kort.