St. Kjærsgårde

Her er et forsøg på et tema over St. Kjærsgårdes historie igennem godt 200 år. De er beliggende ved Tryvejen øst for Hjallerup by.

Kærsgårde: 20 dokumenter fra 1812 - 1900 vedr. køb, salg og aftægt m.v.

Folketællinger St. Kjærsgårde mv.

Herunder et antal folketællinger over de 3 gårde i St. Kjærsgårde. Matrikelnumrene 44, 45 og 46. I nogle af tællingerne er der også et par naboejendomme. Endvidere er der en kronologisk oversigt over de skiftende ejere af de 3 gårde.

Historiske matrikelkort fra Hjallerup Fjerding og sognekort over Dronninglund sogn.

Der vises kun udsnit af Kjærsgaarde. Bemærk hvordan bygningerne til matrikel 44 som var min farfars (Lars Peter Petersen) gård ændrer placering. Endvidere overstreges bygningerne til matrikel 45 på de nyeste kort.  

Kærsgårde billeder