Grindsted by v. Hammer Bakker. 

Min hensigt er efterhånden at beskrive en lille del af landsbyens historie. Især fokuseret på min barndoms by og specielt de største gårde i byen. De gårde der var naboejendomme til mine forældres hus. Som grundlag for den ældre historie anvendes mit eget materiale, samt det der er tilgængeligt via internettet, f.eks. historiske kort, folketællinger og kirkebøger.

Læs lidt Grindsted historie, fra Niels Hedins bog Hammer Bakker 

Jeg savner især ældre billeder fra byen. Jeg kan fra besøg i nogle af gårdene og i ældre hjem huske malerier, tegninger og luftfotos af byen og nogle af gårdene. Jeg bor i dag langt fra Grindsted. Jeg har derfor svært ved f.eks. at besøge de lokale historiske arkiver.

Findes der stadig ældre materiale om byen, gamle billeder eller andet, vil jeg meget gerne have en henvisning, måske endda en kopi!!

Om mig selv: Min far var cykelhandler Martin Petersen. Jeg selv forlod byen i 1965 i forb. med min uddannelse. Jeg besøgte dog jævnligt byen indtil noget efter min mors død i 1988.  
Bemærk at disse sider er under stadig udvidelse og udvikling!! Kommentarer imødeses meget gerne.

 

Matrikel- og historiske kort fra Grindsted by fra 1812 til 1991.

Oversigt over ejere til de enkelte gårde i perioden ca. 1800 - 1930.

Planen er at vise ældre fotos og og fortælle små erindringer fra og om byen.